Att sjunga i gospelkör

Det är roligt att sjunga i kör och gospelkörer är troligen några av de allra roligaste att vara med i. Många tror att kören är stel och svår på grund av att den sjunger religiösa sånger men så är absolut inte fallet! Men vad krävs för att sjunga i kören egentligen?

Måste man kunna noter?

En gospelkör är ofta ganska avancerad och som ny sångare finns det en hel del att lära sig. Det kan te sig som mycket med noter och annat som ska samlas in men i regel behöver man inte lära sig allt på en körövning. I de allra flesta gospelkörer finns det inga krav på att man ska kunna noter. Detta kan dock variera och man kan med fördel ringa och fråga körledaren om vad som krävs innan man går med. Det finns bra sätt att lära sig noter om så skulle krävas. Många böcker har skrivits i ämnet och det kan vara bra att jämföra ett par sådana om man skulle vilja lära sig noter.

Vilka kläder ska man ha?

När gospelkören övar krävs det ofta inte några speciella kläder. När det är dags för konsert finns det däremot ofta krav på att man antingen ska ha speciella kåpor eller så ska hela kören matcha varandra med liknande kläder. Om kåpor krävs är det ofta något som redan finns på plats i lokalen. Dessa är ofta relativt stora, och det är för det mesta bara längden som skiljer dem åt. Det gör att man inte behöver oroa sig för att kåpan ska vara för liten eller för stor.

Om kläderna ska likna varandra behöver ofta varje körmedlem köpa in kläder i sin storlek. Det kan i dessa fall löna sig att titta runt och jämföra priser på plaggen och leta rabatter genom till exempel https://www.kampanjjakt.se/ för att få ta del av de allra bästa erbjudandena. Om man vet att kläderna bara kommer att användas till just körens konserter kanske man inte vill lägga flera hundra kronor på dem och då kan rabatter verkligen löna sig.

Vad sker på körövningen?

När man kommer till sin körövning börjar man ofta med att ta med sig sin körpärm om man inte haft den hemma. Om det är någon ny sång som ska börja övas på sätter man in dess noter i pärmen. Sedan är det dags att sätta sig på sin stol och vänta på körledaren. Man sjunger sedan upp och börjar öva på sångerna. Samma sång kan behöva övas igenom flera gånger innan den låter riktigt bra. Om det finns svåra partier kan de behöva tas om gång på gång innan kören är helt samstämmig. Ofta övar man en gång i veckan, och någon extra gång inför konserter.